Vervolgcursus

In deze cursus wordt op creatieve wijze gewerkt aan:

  • het aanleren van:
    • het ‘los volgen’
    • de ‘sta’
    • het ‘vooruit sturen’
    • het ‘voor komen’

De oefeningen uit de basiscursus worden uitdagender gemaakt.

De vervolgcursus vindt plaats op dinsdagavond om 20:15 uur.

De kosten van de vervolgcursus bedragen €125,- per cursus. Deze cursus bestaat uit 10 praktijklessen.

Na elke les worden de oefeningen via whatsapp toegestuurd, zodat ze thuis rustig kunnen worden nagelezen.

vervolg